Kevätkokous

Tervetuloa

 

Osaston kevät kokous näin syyskuun puolella

To 9.9-21 klo 18:00

Seurahuoneen Luoto kokoustila:ssa

Kokouksessa käsitellään kevätkokouksen sääntömääräiset asiat.

 

Kokous järjestetään voimassa olevia rajoituksia noudattaen, joten tulethan paikalle vain terveenä.

T: Hallitus

 

RAKENNUSLIITON OSASTO n:o159 Ry.

 

 SYYSKOKOUS                                                       PÖYTÄKIRJA 22.11.2018.

 

Aika:  22.11.2018. klo:18.00

Paikka: Tosca kabinetti / Sokos Hotel Seurahuone, Kauppatori 4-6, 57130 Savonlinna.       Läsnä 13 osaston jäsentä.

 

 

1. Kokouksen avaus.

 

Varapuheenjohtaja Janne Rautsiala avasi kokouksen klo: 18.14 ja toivotti tervetulleeksi kaikki kokous osanottajat.

 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

 

Hyväksyttiin kokoukselle laadittu työjärjestys. (liite 2.)

 

4. Valitaan kokousvirkailijat.

 

Esitettiin ja hyväksyttiin kokoukselle seuraavat kokousvirkailijat. a) Puheenjohtajaksi; Janne Rautsiala. b) Sihteeriksi; Tapio Silvennoinen. c) pöytäkirjan tarkastajiksi; Hannu Silvennoinen ja Eila Turunen. d) ääntenlaskijoiksi; Hannu Silvennoinen ja Eila Turunen.

 

5. Tilannekatsaus.

 

Vp. Janne Rautsiala totesi että Aluetoimistoilta ei ollut saatu Rl:n toimitsijaa pitämään tilannekatsausta. Tapio Silvennoinen käytti puheenvuoron ja kertoi hieman Savonlinnan alueen työtilanteesta, joka on kohtalaisen hyvä muutamalla paikallisella rakennusalan yrityksellä mutta suurta vaihteluakin on yrityksestä riippuen. Muita pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut joten tilannekatsaus katsottiin käsitellyksi.

 

6. Päätetään niistä perusteista, joiden mukaan osaston toimihenkilöiden kulut korvataan.

 

Esitettiin korvausperusteiksi vuodelle 2019 seuraavasti: - Puheenjohtaja : 400 € / vuosi - Taloudenhoitaja : 400 € / vuosi - Sihteeri : 400 € / vuosi - Hallituksen jäsenet : 20 € / kokous - Tieyhdist. edustaja : 20 € / kokous - Tositteen tarkastajat : 20 € / kerta - Oman auton käytöstä : Verottajan vuosittain vahvistama veroton km. korvaus - Kuljetettavista lisähenkilöistä: 0,03 € / km / henkilö - Kurssi raha : 30 € / pv. ( kurssit, Rakennusliiton järjestämiä). - Majavastaava : 0,33 € / km + 10 € / majan käyttökuukausi. - Puheenjohtajalle, Taloudenhoitajalle ja Sihteerille; Korvaus oman puhelimen käytöstä ( Vuoden viimeisen puhelinlaskun mukaan). Kannatettiin esityksiä. Hyväksyttiin esitykset.

 

7. Päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2018.

 

Kuultiin hallituksen laatima osaston toimintasuunnitelma esitys vuodelle 2019. Esitettiin hyväksyttäväksi osaston toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Kannatettiin esitystä. Hyväksyttiin osaston toimintasuunnitelma vuodelle 2019. ( liite 3). Kuultiin hallituksen laatima talousarvio esitys vuodelle 2019. Esitettiin hyväksyttäväksi osaston talousarvio vuodelle 2019. Kannatettiin esitystä. Hyväksyttiin osaston talousarvio vuodelle 2019. ( liite 4)

 

.8. Valitaan osaston toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

 

Esitettiin varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi vuodelle 2019; Esa Sikanen ( osaston jäsen). Kannatettiin esitystä. Esitys hyväksyttiin. Esitettiin varatoiminnantarkastajaksi; Antti Turtiainen ( osaston jäsen). Kannatettiin esitystä. Esitys hyväksyttiin.

 

9. Valitaan osaston puheenjohtaja.

 

Esitettiin vuodelle 2019 osaston puheenjohtajaksi: Jarkko Matikainen. Muita esityksiä ei tullut. Kannatettiin Jarkko Matikaisen valintaa osaston puheenjohtajaksi vuodelle 2019. Esitys hyväksyttiin.

 

10. Valitaan osaston hallituksen varsinaiset- ja henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Osaston hallitukseen vuodelle 2019 esitettiin, 7 varsinaista- ja 7 henkilö- kohtaista varajäsentä.

 

Varsinaiset jäsenet/ Henkilök. varajäsenet:

 

- Markku Immonen       - Reijo Myllys

- Ensio Kuosma             - Raili Honkanen

- Tapio Silvennoinen     - Vesa Kiuru

- Hannu Silvennoinen   - Anssi Turunen

- Janne Rautsiala          - Tenno Toman

- Jari Kapanen               - Seppo Kyllönen

- Eila Turunen                - Kaarina Silonsaari  

 

Kannatettiin esityksiä. Hyväksyttiin esitykset osaston hallituksen varsinaisista- ja henkilökohtaisista varajäsenistä.

 

11. Ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 24. liittokokoukseen ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajiston kokoukseen.

 

Kokouksessa nimettiin seuraavat kirjallisen suostumuksensa antaneet Rakennus- liiton jäsenet liittokokousehdokkaiksi:

1. Matikainen Jarkko. 2. Silvennoinen Hannu. 3. Laurio Jukka.

 

12.Valitaan osaston edustajat ja varaedustajat aluejärjestön edustajakokoukseen.

 

Osaston edustajiksi aluejärjestön edustajakokoukseen vuodelle 2019, esitettiin seuraavia henkilöitä:

Osaston edustaja / Henkilökoht. Varaedustaja :

 

-Janne Rautsiala - Tapio Silvennoinen

-Hannu Silvennoinen - Markku Immonen

-Jarkko Matikainen - Jari Kapanen

 

Kannatettiin esityksiä. Hyväksyttiin esitykset osaston edustajiksi.  

 

 

13. Valitaan tarpeelliset toimikunnat ja jaostot sekä tarvittaessa osaston luottamusmies ja hänen varamiehensä.

 

Osaston luottamusmieheksi vuodelle 2019 esitettiin: Hannu Silvennoinen ja varalle: Tapio Silvennoinen. Kannatettiin esityksiä. Esitykset hyväksyttiin.

Esitettiin valittavaksi veteraani jaosto ja vetäjäksi, Kaarina Silonsaari. Kannatettiin esitystä. Hyväksyttiin esitys.

 

14. Asetetaan ehdokkaat aluejärjestön hallituksen jäseniksi vuodelle 2019.

 

Aluejärjestön hallituksen jäsen ehdokkaaksi vuodelle 2019 esitettiin seuraavasti:

Ehdokas:                            Varahenkilö:

 

Jarkko Matikainen    -   Tapio Silvennoinen

Hannu Silvennoinen  -    Markku Immonen

Janne Rautsiala         -    Ensio Kuosma

 

Kannatettiin esityksiä. Esitykset hyväksyttiin.

 

15. Päätetään kokouksen koollekutsumistavasta.

 

Esitettiin että yleiset kokous kutsut ilmoitetaan: Rakentaja-lehdessä ja Osaston kotisivulla (internet). Ja esitettiin että Hallituksen kokoukset kutsuu puheenjohtaja henkilökohtaisesti koolle, tekstiviestillä tai puhelin soitolla. Kannatettiin esityksiä. Hyväksyttiin esitykset.

 

16.Käsitellään muut mahdolliset asiat.

 

- Eetu Nissinen käytti puheenvuoron ja tiedotti jättäytyvänsä pois osaston toiminnasta ( ammatin vaihdon takia) ja kiitti kaikkia menneistä vuosista.

- Tapio Silvennoinen esitti että osaston ensimmäinen kotisivusopimus sanotaan irti kuluvan laskutuskauden ( 26.2.2019) loppuun. Kannatettiin esitystä. Hyväksyttiin esitys ja valtuutettiin Tapio Silvennoinen tekemään irtisanomisilmoitus.

 

17.Kokouksen päättäminen.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo; 19.05

 

 

Kokouksen vakuudeksi.

 

Janne Rautsiala                                              Tapio Silvennoinen                                    Varapuheenjohtaja                                          Sihteeri

 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan. Savonlinnassa 11. päivänä Joulukuuta 2018.

 

Hannu Silvennoinen                                                                 Eila Turunen

Rakennusliiton Osasto 159:n toiminta suunnitelma vuodelle 2019.

 

Osaston sääntömääräisten kokouksien lisäksi kutsutaan koolle hallituksen kokouksia ja tarvittaessa yleisiä kokouksia. Osasto tukee rajoitetusti kursseille ja muihin Rakennusliiton tai aluejärjestön järjestämiin tapahtumiin lähtijöitä majoitus- ja matkakorvauksen muodossa.

Lisäksi jäsenistössä nuorison aktivointia parannetaan ja yhteistyötä lisätään lähialueen ammattiosastojen kanssa,esim: Kerimäki, Varkaus, Mikkeli.

Osaston majalla järjestetään kevät- ja syystalkoot . Tarpeen mukaan järjestetään osaston majalla myös muuta ohjelmaa.

Kokeillaan herätellä ns. Kolmen osaston ( Savonlinna, Rantasalmi, Varkaus) keskeistä tapahtumaa joko pilkkikisan- tai rantakala tapahtuman muodossa.

Veteraani jaosto järjestää omaa toimintaa vuoden aikana.

Loppuvuodesta järjestetään pikkujoulu tapahtuma.

Osasto tiedottaa lisäksi tulevista tapahtumista, Rakentaja-lehdessä, omilla kotisivuilla sekä tarvittaessa Itä-Savo lehden yhdistystoimintaa palstalla ja myös Rakennusliiton henkilörekisteri” japin” kautta.

 

Rakennusliiton Osasto 159:n Hallitus.

RAKENNUSLIITON OSASTO n:o 159 Ry.    

  

SYYSKOKOUS                                            PÖYTÄKIRJA  2.12.2017.

 

Aika: 2.12.2017. klo:17.00

 

Paikka: Opetusravintola Paviljonki / Purseri kabinetti

Rajalahdenkatu 4, 57200 Savonlinna.

 

Läsnä: 10 osaston jäsentä + RL:n toimitsija, Marko Huttunen. (liite 1, nimilista).

 

 

1. Kokouksen avaus.

 

Puheenjohtaja Jarkko Matikainen avasi kokouksen klo: 17.08 ja toivotti

tervetulleeksi kaikki kokous osanottajat.

 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

 

Hyväksyttiin kokoukselle laadittu työjärjestys. (liite 2.)

 

4. Valitaan kokousvirkailijat.

 

Esitettiin ja hyväksyttiin kokoukselle seuraavat kokousvirkailijat.

  1. Puheenjohtajaksi; Jarkko Matikainen.

  2. Sihteeriksi; Tapio Silvennoinen.

  3. pöytäkirjan tarkastajiksi; Janne Rautsiala ja Eetu Nissinen.

  4. ääntenlaskijoiksi; Janne Rautsiala ja Eetu Nissinen.

 

5. Tilannekatsaus, Aluetoimitsija Marko Huttunen.

 

RL:n aluetoimitsija Marko Huttunen piti tilannekatsauksen asioista:

> Yhteiskuntavaikuttamis hankkeesta ja sen suomista mahdollisuuksista

vaikuttaa asioihin, rakennusalalla.

> Tiedotti että, Aluetoimistoille on hankittu kuluneen vuoden aikana ns.

tapahtumatelttoja sekä muutakin materiaalia joita ammattiosastot voi lainata

omiin tapahtumiinsa.

> TES- Tilanteesta: ( nykyinen sopimus päättyy Helmikuun 2018 loppuun),

Jyväskylässä, Lokakuussa pidetty Maakokous antoi suuntaa neuvottelijoille.

> Työllisyys- / työttömyys tilanteesta Itä-Suomen alueella: Rakenteellinen

työttömyys pysytellyt yli 10 % , nykyisin rakennusalalla

 

Ei pyydettyjä puheenvuoroja, tilannekatsaus hyväksyttiin käsitellyksi.

 

 

6. Päätetään niistä perusteista, joiden mukaan osaston toimihenkilöiden kulut korvataan.

 

Esitettiin korvausperusteiksi vuodelle 2018 seuraavasti: Kurssiraha korotus

30 €/ päivä, ( hyväksyttävät kurssit: Rakennusliiton järjestämiä). Muut korvauk-

set pidetään ennallaan.

 

- Puheenjohtaja : 400 € / vuosi

- Taloudenhoitaja : 400 € / vuosi

- Sihteeri : 400 € / vuosi

- Hallituksen jäsenet : 20 € / kokous

- Tieyhdist. edustaja : 20 € / kokous

- Tositteen tarkastajat : 20 € / kerta

- Oman auton käytöstä : Verottajan vuosittain vahvistama veroton km. korvaus

- Kuljetettavista lisähenkilöistä: 0,03 € / km / henkilö

- Kurssi raha : 30 € / pv.

- Majavastaava : 0,33 € / km + 10 € / majan käyttökuukausi.

- Puheenjohtajalle, Taloudenhoitajalle ja Sihteerille; Korvaus oman puhelimen

käytöstä ( Vuoden viimeisen puhelinlaskun mukaan).

 

Kannatettiin esityksiä. Hyväksyttiin esitykset.

 

7. Päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2018.

 

Kuultiin hallituksen laatima osaston toimintasuunnitelma esitys vuodelle 2018.

Kaarina Silonsaari käytti puheen vuoron jossa esitti että ns. kolmen osaston

pilkkikisa- tai rantakala tapahtuma otettaisiin toimintasuunnitelmaan.

Hyväksyttiin esitys ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma em.lisäyksellä korjattuna

 

Kuultiin hallituksen laatima talousarvio esitys vuodelle 2018.

Esitettiin hyväksyttäväksi osaston talousarvio vuodelle 2018.

Kannatettiin esitystä. Hyväksyttiin osaston talousarvio vuodelle 2018. ( liite 4).

 

 

8. Valitaan osaston toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

 

Esitettiin varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi vuodelle 2018;

Esa Sikanen ( osaston jäsen). Kannatettiin esitystä. Esitys hyväksyttiin.

 

Esitettiin varatoiminnantarkastajaksi; Antti Turtiainen ( osaston jäsen).

Kannatettiin esitystä. Esitys hyväksyttiin.

 

9. Valitaan osaston puheenjohtaja.

 

Esitettiin vuodelle 2018 osaston puheenjohtajaksi: Jarkko Matikainen.

Muita esityksiä ei tullut. Kannatettiin Jarkko Matikaisen valintaa osaston

puheenjohtajaksi vuodelle 2018. Esitys hyväksyttiin.

 

 

10. Valitaan osaston hallituksen varsinaiset- ja henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Osaston hallitukseen vuodelle 2018 esitettiin, 8 varsinaista- ja 7 henkilö-

kohtaista varajäsentä.

 

Varsinaiset jäsenet: Henkilök. varajäsenet:

 

- Markku Immonen - Reijo Myllys

- Ensio Kuosma - Jan Lappalainen

- Eetu Nissinen - Olavi Kutvonen

- Tapio Silvennoinen - Kari Rinkinen

- Hannu Silvennoinen - Anssi Turunen

- Janne Rautsiala - Tenno Toman

- Eila Turunen - Kaarina Silonsaari

- Jari Kapanen

Kannatettiin esityksiä. Esitykset hyväksyttiin

 

11.Valitaan osaston edustajat ja varaedustajat pidettävään aluejärjestön edustajakokoukseen,

( 28.4.2018. Kuopio, Sokos Hotel Puijonsarvi)

 

Osaston edustajiksi aluejärjestön edustaja kokoukseen vuodelle 2018, esitettiin

seuraavia henkilöitä:

Henkilökoht. varaedustaja

-Tapio Silvennoinen - Eetu Nissinen

-Janne Rautsiala - Antti Turtiainen

-Hannu Silvennoinen - Markku Immonen

-Jarkko Matikainen - Jari Kapanen

Kannatettiin esityksiä. Esitykset Hyväksyttiin.

 

12. Valitaan tarpeelliset toimikunnat ja jaostot sekä tarvittaessa osaston luottamusmies ja hänen

varamiehensä.

 

Osaston luottamusmieheksi vuodelle 2018 esitettiin: Hannu Silvennoinen ja

varalle: Eetu Nissinen. Kannatettiin esityksiä. Esitykset hyväksyttiin.

 

Esitettiin valittavaksi veteraani jaosto.

Kannatettiin esitystä. Hyväksyttiin esitys.

 

13. Asetetaan ehdokkaat aluejärjestön hallituksen jäseniksi vuodelle 2018.

 

Aluejärjestön hallituksen jäsen ehdokkaaksi vuodelle 2018 esitettiin seuraavasti:

Ehdokas Varahenkilö

 

Jarkko Matikainen Tapio Silvennoinen

Hannu Silvennoinen Markku Immonen

Janne Rautsiala Eetu Nissinen

 

Kannatettiin esityksiä. Esitykset hyväksyttiin.

 

 

14. Päätetään osallistuuko osasto 159, Itäisen toiminta-alueen liittopäiville ja tarvittaessa mahdollinen

kiintiö osallistujista. Tapahtuma pidetään 20.- 22.4. 2018. Kuopiossa, Sokos Hotel Puijonsarvi.

Maksu 180 € / hlö.

 

Esitettiin, että neljälle ( 4) henkilölle kustannetaan mahdollisuus osallistua, Itäisen

toiminta-alueen liittopäiville 20.-22.4.2018. ,Kuopiossa.

 

Kannatettiin esitystä. Esitys hyväksyttiin.

 

15. Päätetään kokouksen koollekutsumistavasta.

 

Esitettiin että yleiset kokous kutsut ilmoitetaan: Rakentaja-lehdessä ja Osaston

kotisivulla (internet).

Ja esitettiin että Hallituksen kokoukset kutsuu puheenjohtaja henkilökohtaisesti

koolle, tekstiviestillä tai puhelin soitolla. Kannatettiin esityksiä.

Hyväksyttiin esitykset.

 

16.Käsitellään muut mahdolliset asiat.

 

> Hyväksyttiin matkalasku, Tapio Silvennoiselle, Aluejärjestö kokous/ Leppä-

virta + Osaston ajoja : 114,38 €

 

> Hyväksyttiin matkalasku, Jarkko Matikaiselle, Maakokous/ Jyväskylä: 199,95 €

 

> Hyväksyttiin matkalasku, Hannu Silvennoiselle, Maakokous/Jyväskylä:191,78 €

 

> Hyväksyttiin kurssiraha hakemus, Janne Rautsialalle: 7pv x 10 € = 70 €

 

> Hyväksyttiin opintoavustus hakemus, Tenno Tomannille: 50 €

 

 

17.Kokouksen päättäminen.

  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo; 18.44.

 Rakennusliiton Osasto 159:n toiminta suunnitelma vuodelle 2018.

 

 

Osaston sääntömääräisten kokouksien lisäksi kutsutaan koolle hallituksen kokouksia ja tarvittaessa yleisiä kokouksia.

 

Osasto tukee kursseille ja muihin Rakennusliiton tai aluejärjestön järjestämiin tapahtumiin lähtijöitä majoitus- ja matkakorvauksen muodossa. Lisäksi jäsenistössä nuorison aktivointia parannetaan

ja yhteistyötä lisätään lähialueen ammattiosastojen kanssa, esim: Kerimäki, Varkaus, Mikkeli.

 

Osaston majalla järjestetään kevät- ja syystalkoot . Tarpeen mukaan järjestetään osaston majalla myös muuta ohjelmaa.

 

Kokeillaan herätellä ns. Kolmen osaston ( Savonlinna, Rantasalmi, Varkaus) keskeistä tapahtumaa joko pilkkikisan- tai rantakala tapahtuman muodossa.

 

Veteraani jaosto järjestää omaa toimintaa vuoden aikana.

 

Loppuvuodesta järjestetään pikkujoulu tapahtuma.

 

Osasto tiedottaa lisäksi tulevista tapahtumista, Rakentaja-lehdessä, omilla kotisivuilla sekä tarvittaessa Itä-Savo lehden yhdistystoimintaa palstalla ja myös Rakennusliiton henkilörekisteri” japin” kautta.

 

 

Rakennusliiton Osasto 159:n Hallitus.

Rakennusliiton osasto n:o 159 ry:n, Vuosikertomus vuodelta 2017.

 

 

Osaston jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa kokonaismäärältään 438 jäsentä, joista 288 henkilöä, A-maksavia, 115 henkilöä:Vapaajäseniä, 30 henkilöä:Opiskelijajäseniä, 4 henkilöä: Eläkeläisjäseniä, 1 henkilöä: Yrittäjäjäseniä.

Osastomme kokonaisjäsenmäärä oli näin ollen supistunut vajaalla neljälläkymmenellä hengellä edellisvuoteen verrattuna.

 

Hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Hallitukseen kuului seitsemän jäsentä ja puheenjohtaja Jarkko Matikainen.

 

Osaston yleisiä kokouksia pidettiin vuoden aikana kaksi kertaa, kevätkokous pidettiin 23.3., Ravintola Savon Hovissa (11 jäsentä osallistui) ja syyskokous pidettiin 2.12. Ravintolakoulu Paviljongilla, ( 10 jäsentä osallistui)

Osaston syyskokous valitsi osastolle puheenjohtajaksi vuodelle 2018, Jarkko Matikaisen.

 

Osaston puheenjohtaja on osallistunut aktiivisesti Rakennusliiton kokouksiin ja muihinkin tilaisuuksiin.

Osaston edustajat ovat osallistuneet aluejärjestön järjestämiin kokouksiin ja tapahtumiin

vuoden 2017 aikana sekä osaston hallituksesta osallistui viisi henkilöä, Rakennusliiton

Maakokoukseen, 28-29.10.2017 Jyväskylässä.

 

Tanhuvaarassa, Savonlinnassa järjestettiin 24.3. opiskelijajäsenille tapahtumapäivä johon osallistui 40 opiskelija jäsentä. Rakennusliiton nuorisotoimitsija oli tilaisuutta vetämässä.

 

Kalliomajalla on myös järjestetty kevät- ja syystalkoita sekä osaston Kalliomajaa

on vuokrattu kesäaikaan jäsenten virkistys- ja majoitus käyttöön.

 

Veteraanijaosto on järjestänyt myös muuta omaa toimintaa, muunmuassa: Maaliskuussa, veteraanien pilkkikisat, Osaston Kalliomajalla. Jaoston vetäjänä on toiminut Kaarina Silonsaari.

 

Vuosi päätettiin osaston tarjoamalla pikkujouluaterialla 2.12. Savonlinnassa, Ravintolakoulu Paviljongilla 50 osallistujan voimin.

 

 

Tässä pääpiirteittäin vuoden tapahtumat.

 

 

 

Osasto 159.n puolesta, sihteeri Tapio Silvennoinen.

 

 

Minä olen tekstikappale. Kirjoita tähän mitä haluat.Voit kertoa tässä vaikkapa hieman itsestäsi tai sivujesi tarkoituksesta.